Strategický plán

Strategický plán je dokument, který definuje dlouhodobé cíle a vize firmy, organizace nebo projektu a stanovuje kroky a strategie, které je potřeba podniknout k jejich dosažení.

Zpět do obchodu