Call to action

Call to action (CTA) je marketingový termín označující výzvu k akci. Jedná se o instrukci pro uživatele, která má za cíl přimět je k určitému jednání, například kliknutí na tlačítko.

Zpět do obchodu