Co to je identita značky?

Identita značky (brand identity) je soubor vizuálních a verbálních prvků, které společnost využívá k prezentaci svého image a k rozlišení od konkurence. Jedná se o to, jak firma chce, aby byla vnímána svými zákazníky a širokou veřejností.

Identita značky zahrnuje například:

  1. Logo – Základní vizuální prvek, který značku reprezentuje.
  2. Korporátní barvy – Barvy, které jsou používány ve všech materiálech značky a které pomáhají zvyšovat její rozpoznatelnost.
  3. Typografie – Specifické písmo nebo rodina písem, které značka používá ve své komunikaci.
  4. Slogan a jazykFráze nebo hesla, která společnost používá pro sdělení své jedinečnosti a hodnot, a specifický styl jazyka, který je konzistentní napříč všemi komunikačními kanály.
  5. Obrázky a grafika – Specifický styl fotografií, ilustrací nebo jakéhokoli vizuálního obsahu, který značka používá.
  6. Marketingové a reklamní materiály – Jak firma propaguje své produkty a jaká média využívá.
  7. Balení produktů – Design a funkčnost obalů, které produkty značky používají.
  8. Webové stránky – Jak je značka prezentována online, včetně stylu a uživatelské zkušenosti na oficiálních webových stránkách, sociálních médiích atd.
Zpět do obchodu