Co jsou to variabilní náklady?

Variabilní náklady jsou náklady, které se mění v závislosti na objemu produkce nebo provozu firmy. To znamená, že čím více výrobků nebo služeb firma produkuje nebo prodává, tím vyšší budou variabilní náklady, a naopak, při nižším objemu produkce klesnou. Typickými příklady variabilních nákladů jsou suroviny, pracovní síla na hodinové bázi nebo náklady na balení výrobků. Variabilní náklady jsou důležité pro výpočet ziskovosti jednotlivých produktů a rozhodování o cenách a objemu výroby.

Zpět do obchodu