Co jsou to náklady?

Termín "náklady" se v ekonomii a obchodní praxi obvykle vztahuje na výdaje, které podnik nebo jednotlivec vynaloží na výrobu produktu nebo poskytování služby. Náklady mohou zahrnovat širokou škálu výdajů, včetně nákladů na materiály, práci, výrobu, správu, prodej, marketing a další operace.

Zpět do obchodu