Co jsou to Brand guidelines?

Brand guidelines, také nazývané style guides nebo brand manuals, jsou soubory pravidel a pokynů, které určují, jak má být určitý značkový vizuální a komunikační styl zachováván a aplikován. Tyto směrnice jsou vytvářeny značkami a slouží k zajištění konzistence ve všech aspektech jejich prezentace a komunikace.

Brand guidelines obvykle zahrnují následující prvky:

  1. Logo a značka: Definuje se, jak by měl vypadat logo, včetně jeho použití ve různých situacích a velikostech.

  2. Barvy: Specifikuje se paleta barev, které jsou pro značku charakteristické, a určuje se, jak se mají používat v různých kontextech.

  3. Typografie: Určuje se, které písmo nebo písma mají být používána pro text na webových stránkách, v tiskových materiálech apod.

  4. Grafické prvky: Zahrnuje designové prvky, jako jsou ilustrace, ikony a grafiky, a stanovuje jejich použití.

  5. Ton a styl komunikace: Definuje se, jakým způsobem by měla značka komunikovat s publikem. To zahrnuje tón hlasu, styl psaní a obecný přístup k obsahu.

  6. Fotografie a obrázky: Pokyny pro výběr a použití fotografií a obrázků, které odpovídají značkovému stylu.

  7. Pravidla pro marketingové materiály: Specifikuje, jak by měly vypadat různé marketingové materiály, jako jsou letáky, webové stránky, sociální média atd.

  8. Použití na různých médiích: Stanovuje, jak se má značka prezentovat na různých platformách a médiích, například na webu, v tisku, na sociálních sítích apod.

  9. Způsob, jak se má používat značka v různých situacích: Obsahuje pokyny pro použití značky ve specifických situacích, jako jsou události, partneři, sponzorství atd.

  10. Historie a filozofie značky: Poskytuje kontext a historické informace o značce, aby bylo jasné, co značka reprezentuje.

Zpět do obchodu