Co je to tisková zpráva?

Tisková zpráva je formální oznámení, které organizace vydává, aby informovala veřejnost, média a další zainteresované strany o nových událostech, produktech, službách nebo významných změnách ve společnosti.

Jsou zásadním nástrojem komunikace, který umožňuje organizacím sdělovat své poselství kontrolovaným a profesionálním způsobem. Následují klíčové aspekty tiskových zpráv:

 1. Jaký je její cíl?

  • Hlavním cílem tiskové zprávy je poskytnout informace o důležité události nebo vývoji, které mohou mít vliv na veřejnost nebo na trh, na kterém organizace působí.
  • Tiskové zprávy také slouží jako nástroj pro budování vztahů s médii a veřejností, a mohou pomoci posílit image společnosti.
 2. Jaká má být struktura?

  • Hlavička: Obsahuje základní informace, jako jsou název společnosti, datum a kontakt na tiskového mluvčího.
  • Nadpis: Stručně a jasně shrnuje hlavní bod tiskové zprávy.
  • Úvod: Poskytuje podrobnosti o tom, co, kdy, kde, proč a jak.
  • Tělo: Obsahuje hlavní informace, citace od vedoucích pracovníků společnosti a další relevantní detaily.
  • Závěr: Shrnuje hlavní body a může poskytnout dodatečné informace nebo kontext.
 3. Styl a jazyk:

  • Tiskové zprávy by měly být napsány ve formálním a profesionálním tónu.
  • Jazyk by měl být jasný, stručný a přesný, aby bylo zajištěno, že hlavní poselství je snadno pochopitelné.
 4. Distribuce:

  • Tiskové zprávy jsou tradičně zasílány médiím prostřednictvím faxu, e-mailu nebo poštovních služeb.
  • Dnes mnoho organizací využívá online distribuční služby, aby dosáhly širšího publiku a zvýšily online viditelnost.
 5. Měření účinnosti:

  • Analyzování reakcí médií a veřejnosti na tiskovou zprávu může pomoci organizacím zlepšit své budoucí komunikační strategie.
  • Měření může zahrnovat sledování mediálního pokrytí, sociálního sdílení a webového provozu.
Zpět do obchodu