Co je to teaser?

Teaser v marketingu je krátký, lákavý kousek obsahu, který má za cíl upoutat pozornost a vzbudit zájem zákazníků nebo spotřebitelů o produkt, službu nebo událost. Bývá často používán jako součást marketingové kampaně, aby vyvolal tajemství, napětí a touhu po dalších informacích, což může vést k vyššímu zájmu a angažovanosti cílového publika. Teasery mohou mít různé formy, včetně krátkých videí, obrázků, tajemných zpráv nebo inovativního obsahu, který vzbuzuje zvědavost.

Zpět do obchodu