Co je to scarcity?

Scarcity je ekonomický pojem, který popisuje stálou existenci omezených zdrojů ve srovnání s neustálými a často neomezenými lidskými potřebami a přáními. Jinými slovy, scarcity nastává, když je zdrojů méně než potřeb, které by tyto zdroje mohly uspokojit. To je základní problém, se kterým se musí vypořádat každá společnost: jak rozhodnout, co a kolik vyrobit, jak to vyrobit a pro koho to vyrobit, když zdroje jsou omezené. Tento koncept je klíčový pro pochopení ekonomie, protože vede k rozhodnutím založeným na prioritizaci a efektivním využívání zdrojů.

Zpět do obchodu