Co je to persona?

Persona ve všeobecném smyslu odkazuje na sociální fasádu nebo roli, kterou jednotlivec představuje ostatním, termín pochází z latinského slova pro "masku" nebo "charakter", který byl používán v divadle. V psychologii, konkrétně v jungovské psychologii, se persona vztahuje k části osobnosti, kterou jednotlivci prezentují světu. Je to jakási maska, kterou nosíme, aby byly naše interakce se společností plynulé a přijatelné. Persona je tedy adaptivní a mění se v závislosti na sociálním kontextu.

V marketingu a designu výrobků se "persona" používá trochu odlišně. Zde je persona fiktivním charakterem založeným na důkladném výzkumu uživatelů, který představuje určitou skupinu potenciálních uživatelů, zákazníků nebo zainteresovaných stran. Persona v tomto kontextu obsahuje detaily o chování, cílech, potřebách, přáních a omezeních, které by mohly mít vliv na to, jak daný typ uživatele bude interagovat s produktem, službou nebo značkou.

Zpět do obchodu