Co je to open rate?

Open rate je marketingový ukazatel používaný především v emailovém marketingu. Udává procento příjemců, kteří otevřeli daný email z celkového počtu adresátů, kterým byl email zaslán. Tento ukazatel je důležitý pro hodnocení úspěšnosti emailových kampaní, protože naznačuje, jak velká část cílové skupiny projevila zájem o obsah emailu. Open rate se počítá vzorcem, kde počet unikátních otevření emailu se dělí celkovým počtem odeslaných emailů (bez emailů, které byly vráceny jako nedoručitelné), a výsledek se následně vynásobí sto, aby se získalo procento. Tento ukazatel je užitečný pro optimalizaci předmětů emailů, času odesílání a dalších aspektů emailové komunikace.

Zpět do obchodu