Co je to onboarding?

Onboarding je proces, kterým prochází noví zaměstnanci při vstupu do firmy nebo organizace. Jeho cílem je zajistit, aby noví lidé pochopili firemní kulturu, požadované pracovní postupy, a aby se rychle adaptovali a stali se produktivními členy týmu. Onboarding může zahrnovat různé aktivity, jako je školení, setkání s klíčovými kolegy a vedením, seznamování se s pracovními nástroji a procesy, a často také formální uvítání v rámci firmy. Důraz je kladen na to, aby se nováčci cítili vítáni a aby měli všechny potřebné informace pro úspěšný start v novém pracovním prostředí.

Zpět do obchodu