Co je to marketing?

Marketing je souhrnný termín pro činnosti, strategie a procesy zaměřené na propagaci a prodej produktů nebo služeb společnosti. Hlavním cílem marketingu je identifikovat, uspokojit a udržet zákazníky, což je zásadní pro úspěch a růst podnikání.

Zahrnuje analýzu trhu a zákazníků, vytváření a realizaci marketingových kampaní, komunikaci hodnoty produktů nebo služeb zákazníkům a budování silných vztahů se zákazníky.

Marketing se často zaměřuje na porozumění potřebám a přáním zákazníků, aby mohl nabídnout produkty nebo služby, které tyto potřeby a přání uspokojí. To zahrnuje průzkum trhu, sběr a analýzu dat, vývoj produktů a strategií cen, a vytváření efektivních komunikačních a distribučních kanálů.

Kde všude se můžete setkat s marketingem?

  • Digitální marketing
  • Content marketing
  • Tradiční marketing
  • Strategický marketing
Zpět do obchodu