Co je to heatmap?

Heatmapa v marketingu, často nazývaná také teplotní mapa, je vizuální reprezentace dat, která používá barvy k zobrazení míry aktivity nebo výkonu v různých oblastech webové stránky nebo aplikace. Heatmapy jsou v digitálním marketingu užitečné pro analyzování chování uživatelů a toho, jak interagují s různými částmi webové stránky.

V kontextu webových stránek heatmapy obvykle ukazují, kde uživatelé klikají (klikací heatmapy), jak daleko posunují stránku dolů (scroll heatmapy), nebo kde se zdržují jejich pohledy při prohlížení stránky (pohledové heatmapy). Tyto informace mohou být vizualizovány různými barvami, přičemž teplé barvy (jako červená, oranžová) obvykle ukazují oblasti s vyšší interakcí a studené barvy (jako modrá, zelená) ukazují oblasti s nižší interakcí.

Zpět do obchodu