Co je to grafický manuál?

Grafický manuál, někdy nazývaný také vizuální identita, styl nebo brandbook, je dokument nebo sada pokynů, které určují pravidla pro vizuální prezentaci značky. To zahrnuje specifikace týkající se loga, barevné palety, typografie, použití obrázků, grafiky, layoutů, a v některých případech i více specifické aplikace jako jsou obchodní dokumenty, marketingové materiály, webové stránky a další komunikační prostředky.

Cílem grafického manuálu je zajistit konzistenci značky napříč všemi médii a dotykovými body.

To pomáhá společnosti vybudovat silnou značku, která je snadno rozpoznatelná a zapamatovatelná pro spotřebitele a zároveň zabezpečuje, že se značka prezentuje profesionálně a jednotně.

Hlavní prvky grafického manuálu mohou zahrnovat:

  1. Logo - Jak a kde je možné logo použít, jeho správné a nesprávné varianty, minimální velikost, prostor okolo loga (tzv. ochranný prostor), a variace loga pro různé aplikace.

  2. Barevná paleta - Specifikace primárních a sekundárních barev značky, včetně jejich barevných kódů v různých barevných systémech (CMYK pro tisk, RGB pro digitální použití, Pantone, atd.).

  3. Typografie - Výběr a pravidla pro použití písem (fontů) ve všech komunikačních kanálech.

  4. Layout a mřížka - Pravidla pro tvorbu layoutů a mřížek v tiskovinách a digitálních materiálech, aby se dosáhlo jednotného vzhledu.

  5. Styl fotografie nebo ilustrace - Pokyny pro styl a zpracování obrázků a ilustrací používaných ve spojení se značkou.

Zpět do obchodu