Co je to Generace X?

Generace X, často označovaná jako Gen X, je demografická skupina následující po Baby Boomers a předcházející Millennials. Přestože přesné roky, které tuto generaci definují, se mohou lišit, často se udává, že Generace X zahrnuje lidi narozené od počátku 60. let do počátku 80. let. Gen X představuje unikátní skupinu, která vyrůstala během prudkých společenských a technologických změn. Ve světle těchto dynamických časů se Generace X stala mostem mezi tradičními hodnotami minulosti a inovativním duchem budoucnosti.

Zpět do obchodu