Co je to Generace Baby boomer?

Generace Baby Boomer, často zkráceně označovaná jako Baby Boomers, je termín, který je používán k popisu lidí, kteří se narodili v období po druhé světové válce, obvykle mezi lety 1946 a 1964.

Toto období bylo svědkem výrazného nárůstu porodnosti, odtud název "Baby Boom". Generace Baby Boomer byla svědkem a účastnila se mnoha zásadních sociálních, politických a technologických změn, a tím měla hluboký dopad na společnost. 

Historický kontext

Generace Baby Boomer přišla na svět v čase optimismu, hospodářského růstu a sociální transformace. Ve Spojených státech a mnoha jiných zemích bylo období po druhé světové válce charakterizováno ekonomickým rozkvětem a rozvojem střední třídy.

Zpět do obchodu