Co je to extranet?

Extranet je technologický pojem, který se v posledních letech stal stále populárnějším v obchodním světě. Je to privátní síť, která využívá internetové technologie k sdílení informací a provozování systémů mezi společností a jejími dodavateli, partnery nebo jinými externími subjekty.

Zatímco intranet je určen pouze pro interní použití organizace, extranet rozšiřuje tento přístup na vybrané externí subjekty.

Klíčové vlastnosti Extranetu:

  1. Sdílení Informací: extranet umožňuje bezpečné sdílení důležitých informací a dat mezi organizací a jejími externími partnery. To může zahrnovat sdílení dokumentů, kalendářů, projektových plánů a dalších zdrojů.

  2. Komunikace a spolupráce: poskytuje platformu pro komunikaci a spolupráci mezi různými týmy a organizacemi. To může zahrnovat diskusní fóra, chatovací místnosti, video konference a další nástroje pro komunikaci.

  3. Přístup k systémům: umožňuje externím subjektům přístup k určitým interním systémům a aplikacím, což může zlepšit efektivitu a snížit provozní náklady.

  4. Bezpečnost a kontrola přístupu: extranet je chráněn bezpečnostními protokoly a oprávněními, které zajišťují, že pouze autorizované osoby mají přístup k citlivým informacím a zdrojům.

Zpět do obchodu