Co je to customer engagement rate?

Customer engagement rate je míra, která měří, jak efektivně a aktivně se zákazníci angažují s vaší značkou nebo firmou. Tato míra je často používána jako ukazatel úspěšnosti marketingových a obchodních strategií. Customer engagement rate se obvykle vyjadřuje jako procento a zahrnuje různé interakce a akce zákazníků, jako jsou návštěvy webových stránek, komentáře na sociálních médiích, kliknutí na reklamy, otevírání emailů a další.

Tato míra je důležitá pro posouzení toho, jak dobře vaše značka komunikuje se svými zákazníky a jak dobře dokáže udržet jejich pozornost. Vyšší customer engagement rate obvykle naznačuje, že zákazníci jsou více zapojeni a loajální k vaší značce. Naopak nižší míra může signalizovat potřebu zlepšení komunikace a interakce s zákazníky.

Zpět do obchodu