Co je to CTR?

CTR, což je zkratka pro "Click-Through Rate" (míra prokliku), je metrika používaná v online reklamě a marketingu ke kvantifikaci, kolikrát bylo na reklamu kliknuto ve vztahu k počtu zobrazení (impresí).

Vypočítá se jako procento, a to tak, že se počet kliknutí vydělí počtem zobrazení a výsledek se vynásobí stovkou.

CTR je důležitá metrika, která pomáhá hodnotit efektivitu reklamních kampaní a atraktivitu reklamních sdělení.

Zpět do obchodu