Co je to CPL (Cost per lead)?

CPL (Cost per Lead) je marketingový ukazatel, který vyjadřuje náklady spojené s získáním jednoho potenciálního zákazníka, který projevil zájem o produkt, službu nebo firmu tím, že vyplnil kontaktní formulář nebo jiným způsobem poskytl své kontaktní údaje. Tento ukazatel je často používán v online marketingu a reklamních kampaních k měření efektivity a návratnosti investice.

CPL lze vypočítat jednoduše tak, že se celkové náklady na marketingovou kampaň podělí o počet získaných kontaktů (leadů). Například, pokud firma utratí 1000 dolarů na online reklamu a získá z toho 100 kontaktů, je CPL roven 10 dolarů za lead (1000 / 100 = 10).

Je důležitým ukazatelem pro marketéry, protože jim pomáhá posoudit efektivitu jejich marketingových aktivit a rozhodnout, zda jsou investice do reklamy a marketingu opravdu hodnotné. Nižší CPL znamená efektivnější kampaň, zatímco vyšší CPL může naznačovat potřebu úprav strategie.

Zpět do obchodu