Co je to Content amplification?

Content amplification je marketingový termín označující strategii zvýšení dosahu a viditelnosti obsahu online. Jedná se o proces, kdy organizace nebo jednotlivec využívá různé kanály a metody k tomu, aby zvýšili viditelnost svého obsahu mezi cílovou publikací. To může zahrnovat sdílení obsahu na sociálních médiích, placenou reklamu, spolupráci s influencery, optimalizaci pro vyhledávače (SEO) a další taktiky. Cílem content amplification je zajistit, aby obsah dosáhl co největšího množství lidí a tím zvýšil povědomí o značce nebo produktu.

Zpět do obchodu