Co je to CM (Cause Marketing)?

CM (Cause Marketing), česky nazývaný marketing s vědomím společenské odpovědnosti, je marketingový přístup, při kterém firma spolupracuje s neziskovou organizací nebo charitativním účelem s cílem dosáhnout obchodních a společenských cílů. Tato spolupráce zahrnuje často finanční podporu nebo darování částky z prodeje výrobku nebo služby pro dobročinný účel. CM může být efektivním způsobem, jak posílit pověst firmy a zároveň přispět k řešení sociálních, ekologických nebo zdravotních problémů.

Jedním z příkladů CM může být spolupráce obuvnické společnosti s charitativní organizací zaměřenou na boj proti chudobě. Tato firma může slíbit, že každý prodaný pár bot znamená darování určité částky na podporu potřebných. Tímto způsobem firma nejen zvyšuje své prodeje, ale také aktivně přispívá k řešení společenského problému.

Zpět do obchodu