Co je to Click rate?

Click rate, často označovaný jako click-through rate (CTR), je míra, která měří, kolik lidí kliklo na konkrétní odkaz, banner, reklamu nebo jiný obsah na internetu, vzhledem k počtu lidí, kteří měli možnost tento odkaz vidět. CTR je běžně používaným ukazatelem účinnosti online reklamy a marketingových kampaní. Tato míra se obvykle vyjadřuje v procentech a vypočítává se podle následujícího vzorce:

Například, pokud máte banner, který byl zobrazen 1000krát a na něj kliklo 50 lidí, pak by CTR byl 50/1000×100%=5%.

Vyšší CTR obvykle naznačuje, že reklama nebo obsah je úspěšnější při přilákání pozornosti a přesvědčení lidí k akci, kterou chcete, aby podnikli, například kliknutí na odkaz, nákup produktu nebo vyplnění formuláře. Nižší CTR může naznačovat, že obsah nebo reklama není dostatečně efektivní nebo relevantní pro cílovou skupinu.

Zpět do obchodu