Co je to Click fraud?

Click fraud je nelegální nebo neetická aktivita, při které jsou úmyslně generovány nebo klikány na reklamy online inzerentů s cílem zvýšit náklady na reklamu nebo poškodit konkurenci. Tato forma podvodu může mít vážné důsledky pro online reklamní kampaně a firmy, které na ně spoléhají. Click fraud může zahrnovat několik různých metod, včetně použití automatizovaných botů, nájemných klikatelů nebo podvodných webových stránek, které generují falešné kliknutí na reklamy. Tím se zvyšuje počet kliknutí na reklamu, což vede k vyšším nákladům inzerentů a méně efektivním reklamním kampaním. Tato činnost může být také motivována snahou konkurence snížit efektivitu reklamní kampaně svých konkurentů. Kvůli click fraudu jsou inzerenti nuceni investovat více peněz do online reklamy a mohou ztratit důvěru v reklamní platformy. Je důležité, aby inzerenti měli mechanismy pro detekci a prevenci click fraudu, aby ochránili své investice do online reklamy.

Zpět do obchodu