Co je to Cause marketing?

Cause marketing je marketingová strategie, kde společnost spolupracuje s neziskovou organizací na propagaci společensky prospěšného cíle, zatímco zároveň podporuje svou značku.

Tato strategie umožňuje společnostem demonstrovat svou sociální odpovědnost a zlepšit svůj korporátní image. Neziskové organizace získávají finanční prostředky, zvýšenou viditelnost a podporu pro svou kauzu.

Typické aktivity mohou zahrnovat společné reklamní kampaně, prodej produktů s částí výtěžku věnovanou na charitu, nebo dobrovolnické akce. Úspěch kampaně může být měřen různými ukazateli, jako je zvýšení povědomí o kauze, získané finanční prostředky pro neziskové organizace, nebo pozitivní změny ve vnímání značky.

Je důležité, aby byly kampaně transparentní a etické, aby byla veřejnost informována o tom, jak jsou prostředky používány a jaký je skutečný dopad kampaně.

Zpět do obchodu