Co je to Brand equity?

Brand equity je termín používaný k popisu hodnoty a síly značky na trhu. Jedná se o kombinaci povědomí, vnímané kvality a věrnosti zákazníků k dané značce. Brand equity je důležitým faktorem pro úspěch značky a může pozitivně ovlivnit tržní podíl a ziskovost.

  1. Povědomí o značce: Brand equity zahrnuje míru, do jaké je značka známá a rozpoznatelná mezi zákazníky. Vyšší povědomí značky může znamenat větší schopnost zaujmout zákazníky a přilákat je k nákupu.

  2. Vnímaná kvalita: Značky s pozitivním brand equity jsou vnímány jako kvalitní a důvěryhodné. To může zákazníkům dávat jistotu a motivovat je k loajalitě vůči značce.

  3. Věrnost zákazníků: Brand equity také zahrnuje loajalitu zákazníků k dané značce. Zákazníci s pozitivními zkušenostmi budou pravděpodobně nadále nakupovat produkty této značky a doporučovat je svým známým.

  4. Cena a ziskovost: Značky s vysokým brand equity mohou často účtovat vyšší ceny za své produkty, což může vést k vyšším ziskům.

Celkově lze říci, že brand equity je klíčovým faktorem pro dlouhodobý úspěch značky na trhu, a proto je důležité investovat do budování a udržování pozitivního brand equity.

Zpět do obchodu