Co je ROI?

ROI - Return on Investment (Návratnost Investic) je finanční metrika používaná k vyhodnocení efektivity nebo profitability investice. Je to poměr mezi čistým ziskem (nebo ztrátou) a náklady na investici. Vypočítá se takto:

ROI=(Cˇistyˊ Zisk z InvesticeNaˊklady na InvesticiNaˊklady na Investici)×100

  • Čistý Zisk z Investice: Celkový zisk získaný z investice po odečtení všech souvisejících nákladů.
  • Náklady na Investici: Celkové náklady spojené s provedením investice.

ROI se obvykle vyjadřuje jako procento a umožňuje investorům porovnávat efektivitu různých investic.

 

Zdroje:

Return on Investment (ROI): How to Calculate It and What It Means [online]. [cit. 20. 11. 2023]. Dostupné z: https://www.investopedia.com/terms/r/returnoninvestment.asp

How to Calculate Return on Investment (ROI) [online]. [cit. 20. 11. 2023]. Dostupné z: https://www.investopedia.com/articles/basics/10/guide-to-calculating-roi.asp

Zpět do obchodu