Co je marketingový mix (4P)?

Marketingový mix je soubor nástrojů a strategií, které organizace používají k dosažení svých marketingových a obchodních cílů na trhu.

Koncept marketingového mixu byl původně představen jako 4P, které zahrnují:

Produkt (Product), Cena (Price), Místo (Place) a Propagace (Promotion).

Tyto čtyři prvky pomáhají firmám definovat a optimalizovat způsob, jakým nabízejí a propagují své produkty či služby.

  1. Produkt (Product): Tento prvek zahrnuje vše, co je spojeno s produktem nebo službou, kterou firma nabízí, včetně jeho designu, vlastností, značky, balení a záručních podmínek.

  2. Cena (Price): Zahrnuje strategie a taktiky cenotvorby, které pomáhají stanovit správnou cenu produktu nebo služby tak, aby byla atraktivní pro zákazníky a zároveň umožňovala firmě dosáhnout požadované marže.

  3. Místo (Place): Tento prvek se týká distribučních kanálů, které firma používá k dodání produktu nebo služby zákazníkům. Zahrnuje rozhodnutí o tom, kde a jak budou produkty prodávány, ať už je to online, v kamenných obchodech, nebo prostřednictvím distributorů.

  4. Propagace (Promotion): Zahrnuje všechny formy komunikace a propagace, které firma používá k zvyšování povědomí o produktu nebo službě a k přilákání a udržení zákazníků. To může zahrnovat reklamu, public relations, sociální média, emailový marketing a další strategie propagace.

Zpět do obchodu