Co je marketingova konzultace?

Marketingová konzultace je proces, při kterém odborník na marketing nebo marketingová agentura poskytuje rady, doporučení a řešení firmám a organizacím ohledně jejich marketingových strategií a iniciativ. Cílem marketingové konzultace je pomoci klientům optimalizovat jejich marketingové úsilí a dosáhnout lepších výsledků v oblasti prodeje, značkového povědomí, angažovanosti zákazníků a dalších relevantních obchodních cílů.

Během marketingové konzultace může konzultant analyzovat stávající marketingové strategie a taktiky klienta, identifikovat silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby (SWOT analýza), a nabídnout doporučení pro zlepšení.

Konzultant může také poskytnout doporučení ohledně nových marketingových přístupů a technologií, které by mohly přispět k dosažení cílů klienta.

Zpět do obchodu