Co je IP adresa?

IP adresa (Internet Protocol adresa) je unikátní adresa, která identifikuje zařízení na síti internetu nebo lokální síti. Slouží jako identifikátor pro komunikaci mezi zařízeními. Existují dva hlavní typy IP adres: IPv4 a IPv6. IPv4 adresy jsou omezeny na 32 bitů a obvykle se zobrazují ve formátu čtyř skupin čísel oddělených tečkami.

IPv6 adresy byly zavedeny pro rozšíření dostupného adresního prostoru a mají 128 bitů, zobrazují se ve formátu osmi skupin čísel oddělených dvojtečkami. IP adresa může být statická (trvale přiřazena k zařízení) nebo dynamická (přidělená zařízení na dočasné bázi). IP adresy jsou klíčové pro směrování internetového provozu a umožňují rozlišení jednotlivých zařízení v síti.

Zpět do obchodu