Co je CAC (Customer Acquisition Cost)?

Customer Acquisition Cost (CAC) je náklad spojený s akvizicí nových zákazníků. CAC je důležitým ukazatelem pro firmy a podnikatele, protože jim pomáhá pochopit, kolik stojí získání jednoho nového zákazníka. Náklady na akvizici zahrnují veškeré investice do marketingu, reklamy, prodeje a další aktivity, které mají za cíl přilákat nové zákazníky. Výpočet CAC se provádí takto: Celkové náklady na akvizici / Počet nových zákazníků získaných v určitém období.

CAC je klíčovým ukazatelem pro hodnocení účinnosti marketingových a prodejních strategií. Nižší CAC znamená, že firma je schopna získávat zákazníky efektivněji a s nižšími náklady. Naopak, vysoký CAC může naznačovat, že je třeba přehodnotit marketingové strategie nebo hledat způsoby, jak snížit náklady na akvizici. CAC je také důležitým faktorem při plánování rozpočtu a stanovování cenové politiky firmy.

Znalost CAC je klíčová pro růst a úspěch firmy, protože umožňuje lépe porozumět nákladům na získání nových zákazníků a optimalizovat investice do marketingu a prodeje.

Zpět do obchodu