Kdo je to freelancer?

Freelancer je osoba, která pracuje na volné noze, což znamená, že není stálým zaměstnancem žádné firmy. Freelanceři si obvykle sami hledají klienty a projekty, na kterých pracují, a jsou zaplaceni buď za odvedenou práci, nebo na základě smlouvy o dočasné práci.

Mohou pracovat v mnoha různých oborech, včetně psaní a redigování, grafického designu, webového vývoje, programování, marketingu, fotografie, konzultací a mnoha dalších oblastí. Práce na volné noze jim poskytuje flexibilitu v tom, kdy a kde pracují, a často si mohou vybrat projekty, které je zajímají nejvíce.

Freelanceři musí být schopni nejen vykonávat svou odbornou práci, ale také se starat o své podnikání, včetně akvizice klientů, účtování, fakturace a často i placení daní jako samostatně výdělečné osoby.

Zpět do obchodu