Co je to User Interface (UI)?

Uživatelské rozhraní (UI) je prostředek, skrze který uživatel komunikuje s počítačovým programem, aplikací nebo zařízením. Jedná se o vizuální a interaktivní součást software nebo hardwaru, která umožňuje uživateli provádět akce, jako je zadávání dat, ovládání funkcí nebo zobrazování informací. UI zahrnuje prvky jako tlačítka, menu, okna, ikony a grafické prvky, které usnadňují uživatelům interakci s technologií. Cílem UI je zajistit, aby uživatelská zkušenost byla intuitivní, efektivní a příjemná.

Zpět do obchodu