Co je to TLD?

TLD, což je zkratka pro Top-Level Domain (česky doména nejvyššího řádu), je součástí systému doménových jmen na internetu. TLD je část doménového jména, která se nachází vpravo od poslední tečky. Příklady TLD zahrnují ".com", ".org", ".net", ".gov", ".cz" a mnoho dalších. Existují různé kategorie TLD, včetně:

  1. gTLD (generic Top-Level Domains): Tato kategorie zahrnuje nejznámější a nejpoužívanější TLD, jako jsou ".com", ".org" a ".net".
  2. ccTLD (country-code Top-Level Domains): Tyto TLD jsou přiřazeny jednotlivým zemím a územím. Příklady zahrnují ".cz" pro Českou republiku, ".de" pro Německo nebo ".uk" pro Velkou Británii.
  3. sTLD (sponsored Top-Level Domains): Tyto TLD jsou sponzorovány konkrétními organizacemi nebo společnostmi, jako je ".gov" pro vládní organizace v USA nebo ".edu" pro vzdělávací instituce.
  4. uTLD (unsponsored Top-Level Domains): Tato kategorie zahrnuje TLD, které nejsou sponzorovány žádnou konkrétní organizací a jsou otevřeny všem, jako je ".info" nebo ".biz".
  5. IDN ccTLD (Internationalized country code Top-Level Domains): Tyto TLD umožňují zemím a územím vytvářet doménová jména ve svých vlastních písmech a jazycích.
Zpět do obchodu