Co je to SWOT analýza?

SWOT analýza je strategický nástroj používaný organizacemi a jednotlivci k identifikaci silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb, kterým čelí. Zkratka SWOT znamená Strengths (Silné stránky), Weaknesses (Slabé stránky), Opportunities (Příležitosti) a Threats (Hrozby).

Tento nástroj poskytuje strukturovaný rámec pro analýzu vnitřních a vnějších faktorů, které mohou ovlivnit úspěšnost projektu, organizace nebo individuální kariéry.

Zpět do obchodu