Co je to senzorický marketing?

Senzorický marketing je marketingová strategie, která využívá smyslových vjemů k vytváření prostředí a atmosféry, jež u spotřebitele vyvolávají pozitivní reakce a podporují nákupní chování. Tato forma marketingu se zaměřuje na získání a udržení zákazníků tím, že apeluje na jejich pět základních smyslů - zrak, sluch, hmat, čich a chuť.

Cílem je ovlivnit emoce a povědomí o značce prostřednictvím smyslových technik, aby se produkty spojily s pamětí a emocemi spotřebitelů a byly vnímány jako relevantnější a přitažlivější.

Prostředky senzorického marketingu mohou zahrnovat hudbu, vůně, barvy, textury a chutě, které se využívají ve fyzických prodejnách, reklamách, balení produktů či v prezentacích značek. Například, obchody mohou používat určité vůně k zvýšení pohody zákazníků a motivace k nákupu, zatímco restaurace mohou upravit své interiéry a nabídky tak, aby stimulovaly chuťové a čichové smysly. Tento přístup v marketingu se stává stále populárnějším, protože značky hledají nové způsoby, jak se spojit se zákazníky na hlubší, emotivní úrovni.

Zpět do obchodu