Co je to segmentace?

Segmentace je strategický proces, který organizace používají k rozdělení širšího trhu na menší, homogennější skupiny, které mají podobné potřeby, přání nebo charakteristiky.

Cílem segmentace je umožnit společnostem, aby lépe pochopily různé segmenty zákazníků, a tím lépe reagovaly na jejich potřeby pomocí cílených marketingových strategií a produktových nabídek. 

Jaké jsou hlavní kritéria segmentace?

  • Demografická segmentace: Rozděluje trh na základě demografických charakteristik jako věk, pohlaví, příjem, vzdělání, rodinný stav a etnicita.
  • Geografická segmentace: Rozděluje trh podle geografických kritérií jako jsou regiony, státy, města nebo země.
  • Psychografická segmentace: Segmentuje trh na základě životního stylu, hodnot, postojů a osobnosti zákazníků.
  • Behaviorální segmentace: Fokusuje se na chování zákazníků, jako jsou nákupní návyky, věrnost značce a využívání produktu.
Zpět do obchodu