Co je to obsahová strategie?

Obsahová strategie je komplexním plánem, který určuje, jak bude organizace vytvářet, publikovat a spravovat obsah s cílem splnit své komerční nebo komunikační cíle. Je to více než jen tvorba textů. Zahrnuje celý proces od pochopení potřeb publika až po správné nasazení obsahu v rámci různých platforem. Tato strategie je často klíčovou součástí širší marketingové strategie a pomáhá řídit vytváření a propagaci obsahu tak, aby odpovídal firemním cílům a možnostem obsahového marketingu​.

Konkrétně se obsahová strategie zabývá plánováním typů obsahu, které by měla firma tvořit, frekvencí a místy publikování tohoto obsahu, a také udržováním konzistence ve formě a tónu. Cílem je vytvářet obsah, který je nejen poutavý a smysluplný, ale také udržitelný a schopný naplnit potřeby uživatelů​4​. Obsahová strategie také hraje roli v určování, kdo bude obsah tvořit a jakým způsobem bude s cílovým publikem komunikovat, což je zásadní pro navazování kontaktu s publikem a dosahování marketingových cílů

Zpět do obchodu