Co je to netmonitor?

NetMonitor je rozsáhlý výzkumný projekt zaměřený na sběr a analýzu dat o návštěvnosti internetu a sociodemografickém profilu internetových uživatelů v České republice.

Tento projekt je významným nástrojem pro pochopení internetového chování a návyků českých uživatelů, což je důležité zejména pro marketéry a reklamní agentury, které tak mohou lépe cílit své kampaně.

Zpět do obchodu