Co je to marketingový výzkum?

Marketingový výzkum je systématický proces sběru, analýzy a interpretace dat, který pomáhá organizacím lépe porozumět trhu, konkurenci, zákaznickému chování a jiným faktorům, které mohou ovlivnit jejich marketingové a obchodní rozhodování.

Tento výzkum je základním nástrojem pro informované rozhodování v oblasti marketingu a strategického plánování.

Níže jsou uvedeny některé klíčové aspekty marketingového výzkumu:

  1. Identifikace a definice problému: Prvním krokem v marketingovém výzkumu je identifikace a definice problému nebo otázky, kterou chce organizace řešit.

  2. Návrh výzkumu: V této fázi se vytváří plán výzkumu, který zahrnuje výběr metodologie, návrh vzorkování, a určení typů dat, která budou shromažďována.

  3. Sběr dat: Provádění sběru dat prostřednictvím různých metod, jako jsou průzkumy, rozhovory, pozorování, nebo analýza existujících dat.

  4. Analýza dat: Po sběru dat následuje jejich analýza, aby byly získány užitečné informace a pochopení zjištěných vzorců a trendů.

Zpět do obchodu