Co je to KPI?

KPI, což je zkratka pro Key Performance Indicator (Klíčový ukazatel výkonnosti), je metrika, která pomáhá organizacím měřit účinnost a dosažení svých cílů a strategií.

KPI mohou být různé pro různé odvětví a organizace, a mohou zahrnovat ukazatele jako ziskovost, zákaznická spokojenost, efektivita operací a mnoho dalších.

Zpět do obchodu