Co je to intranet?

Intranet je soukromá síť, která je používána v rámci organizace nebo firmy k vnitřní komunikaci, sdílení informací a spolupráci mezi zaměstnanci.

Jedná se o uzavřený systém, který není běžně dostupný veřejnosti, a slouží k tomu, aby zaměstnanci mohli efektivněji spolupracovat, sdílet dokumenty, komunikovat a získávat přístup k interním informacím.

Hlavní rysy intranetu zahrnují:

  1. Sdílení informací: Intranet umožňuje organizaci sdílet důležité informace, dokumenty, zprávy a další obsah s interními uživateli. To může zahrnovat interní politiky, pravidla, návody, formuláře a další.

  2. Komunikace: Intranet umožňuje zaměstnancům komunikovat mezi sebou prostřednictvím e-mailu, diskuzních fór, chatu nebo jiných komunikačních nástrojů.

  3. Spolupráce: Intranet poskytuje platformu pro spolupráci na projektech a dokumentech. Zaměstnanci mohou spolupracovat na sdílených dokumentech, plánech a kalendářích.

  4. Centrální úložiště: Intranet může sloužit jako centrální úložiště pro dokumenty a informace, což usnadňuje jejich vyhledávání a přístup.

  5. Bezpečnost: Intranety jsou obvykle chráněny hesly a dalšími bezpečnostními opatřeními, aby se zajistila ochrana citlivých dat a informací.

Zpět do obchodu