Co je to GRP (Gross Rating Point)?

GRP, nebo Gross Rating Point, je základní metrika používaná v reklamě k měření velikosti nebo množství reklamního dosahu v rámci konkrétní cílové skupiny. Vyjadřuje procento cílového obecenstva, kterého se reklama dotkla, a také frekvenci, s jakou byla reklama viděna. GRP je klíčový ukazatel při plánování a hodnocení účinnosti reklamních kampaní, zejména v televizi a rádiu, ale používá se i v jiných médiích.

GRP je často používán společně s dalšími metrikami, jako je TRP (Target Rating Point), který je specifický pro zacílení na konkrétní segment obecenstva, nebo CPM (Cost Per Thousand Impressions), který pomáhá pochopit nákladovou efektivitu dosahu reklamy.

Zpět do obchodu