Co je to GDPR?

GDPR, což je zkratka pro General Data Protection Regulation (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je legislativa Evropské unie, která stanoví pravidla pro sběr, zpracování a uchovávání osobních údajů občanů EU.

Nařízení, které nabývá účinnosti v květnu 2018, posiluje práva jednotlivců ve vztahu k ochraně jejich osobních údajů a vyžaduje od organizací transparentnost a odpovědnost při zpracování těchto údajů.

Zpět do obchodu