Co je to font?

Font, známý také jako písmo, je grafický design textového znaku, který určuje jeho vzhled. Font zahrnuje různé aspekty, jako je velikost, hmotnost, styl, proporce a design každého znaku v sadě písem. V typografii font obvykle označuje soubor znaků, které sdílejí stejný design.

Fonty jsou klíčové pro komunikaci v tištěných a digitálních médiích, protože nejen přenášejí textový obsah, ale také přispívají k celkovému vjemům a čitelnosti textu. Různé fonty mohou vyvolávat různé emoce a konotace, od formálních a tradičních (například Times New Roman) po neformální a moderní (například Comic Sans).

Existují různé druhy fontů, včetně serifových (s malými liniemi na koncích tahů), sans-serif (bez těchto linek), skriptových (napodobujících rukopis), a display (určených pro použití v velkých velikostech, např. v nadpisech). Digitální doba přinesla mnoho různých typů a stylů fontů, které lze použít v různých aplikacích a na různých zařízeních.

Zpět do obchodu