Co je to firemní kultura?

Firemní kultura je soubor sdílených hodnot, norem, přesvědčení, a praktik, které definují sociální a profesní chování lidí v organizaci. Ovlivňuje, jak lidé pracují a spolupracují, jak se rozhodují, jak řeší problémy a jaká je atmosféra v pracovním prostředí. Firemní kultura může být formálně stanovena vize a mise společnosti, nebo se může vyvíjet neformálně skrze každodenní interakce a vedení.

Zpět do obchodu