Co je to FAQ?

FAQ je zkratka pro "Frequently Asked Questions", což v překladu znamená "často kladené otázky". Jedná se o seznam otázek a odpovědí, které se často objevují v určitém kontextu, například na webových stránkách, v manuálech nebo při informační podpoře. Cílem FAQ je poskytnout rychlé odpovědi na běžné dotazy.

Zpět do obchodu