Co je to customer relationship marketing?

Customer Relationship Marketing (CRM) je marketingový přístup zaměřený na budování a udržování dlouhodobých vztahů se zákazníky. Tento přístup klade důraz na porozumění potřebám a preferencím zákazníků a snaží se vytvořit silnou a trvalou spojitost mezi firmou a jejími zákazníky. CRM zahrnuje několik klíčových aspektů, včetně sběru dat o zákaznících, analytického zpracování těchto dat, personalizace marketingových kampaní a komunikace s zákazníky prostřednictvím různých kanálů, jako jsou e-maily, sociální média a telefonní hovory. Cílem CRM je zvýšit zákaznickou loajalitu, zlepšit spokojenost zákazníků a zvýšit hodnotu zákazníků pro firmu. Tímto způsobem může firma dosáhnout dlouhodobého růstu a úspěchu na trhu.

Zpět do obchodu