Co je to CLV?

CLV, což je zkratka pro Customer Lifetime Value (hodnota zákazníka po celou dobu jeho života), je metrika, která odhaduje celkový finanční přínos, který zákazník přinese společnosti během celé doby, po kterou bude jejím zákazníkem.

Tato hodnota je důležitá pro pochopení, kolik peněz může společnost v průměru vydělat od jednotlivých zákazníků, a pomáhá společnostem při rozhodování o tom, kolik stojí za to investovat do získání nových zákazníků a udržení stávajících zákazníků.

Zpět do obchodu